Ansvarig för för golvläggning i Halmstads nya skolbygge – Kärlekens Hus

På Stentorpsvägen 2, på Kärleken, byggs en ny skola för årskurserna 4–9. Byggstart för skolan planeras till sommaren 2018. Skolan är ritad i två plan och har en sammanlagd yta på 7 200 kvadratmeter. Den kommer att rymma 540 elever som beräknas kunna flytta in under sommaren 2020. Skolan är arkitektoniskt uppdelad i 2 volymer sammanbyggda med en glasgata. Fasadmaterial är tegel och fasadskivor i olika format. Skolans två skepp innehåller lärmiljöer med undervisningslokaler, kök, samt administrationslokaler, och en öppen mittdel, ”kunskapsgata”, som har dubbel rumshöjd och ljusinsläpp via sidoljus i tak. Här finns studieplatser, elevcafé samt matsal. Eleverna i årskurs 4-6 kommer att ha en separat entré från skolgården. Eleverna i årskurs 7-9 kommer att använda skolans huvudentré.